08 01/2016

MÁY BƠM CẤP NƯỚC LÊN BỒN DAB

Máy bơm cấp nước lên bồn DAB được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, tuổi thọ cao cao, đa dạng ứng với các mức áp và lưu lượng khác nhau