08 01/2016

MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI 2 HP

Máy bơm chìm nước thải 2HP DAB bao gồm hai loại loại có phao và loại không phao, tiêu chuẩn Châu Âu, siêu bền, tiết kiệm điện.