08 01/2016

MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB

Máy bơm chìm nước thải DAB hút được tất cả các loại nước thải cho bạn tương ứng với nhiều dòng bơm đặc trưng chuyên về hút nước thải