08 01/2016

MÁY BƠM HÚT SÂU ĐẶT CẠN

Máy bơm hút sâu đặt cạn ứng dụng cấp nước cho việc nuôi trồng thuỷ hải sản, bơm cấp nước sinh hoạt,cấp nước nông nghiệp vào mùa khô hạn, nắng nóng...