08 01/2016

MÁY BƠM NƯỚC BỊ KÊU

Máy bơm nước bị kêu do nguyên nhân quá trình sử dụng lâu ngày không kiểm tra tình trạng máy bơm bị ẩm ướt làm rỉ sét ổ bi