08 01/2016

MÁY BƠM NUỚC CÔNG NGHIỆP DAB

Máy bơm nước công nghiệp được sản xuất theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng IE2/ IE3 giúp tiết kiệm được rất nhiều điện năng khi vận hành hệ thống

08 01/2016

MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP

Máy bơm nước công nghiệp có khả năng di chuyển nước qua một hệ thống đường ống và cung cấp nước khắp nơi