08 01/2016

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM

Máy bơm nước ly tâm DAB tiêu chuẩn Châu Âu. Siêu bền, dùng bơm nước trong gia đình hoặc sản xuất công nghiệp.