08 01/2016

MÁY BƠM TĂNG ÁP ITALY

Máy bơm tăng áp Italy DAB thuộc tập đoàn Grundfos. Bơm tăng áp được ứng dụng để cấp nước trực tiếp khi người dùng sử dụng, bơm tăng áp thông thường được kích hoạt động thông qua hệ thống công tắc áp lực và bình tích áp